รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (8)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 WB001 วาซาบิซอส 100 ชิ้น N/A
2 WB002 วาซาบิมายองเนส 100 ชิ้น N/A
3 WB003 ซอสพริกผสมวาซาบิ 100 ชิ้น N/A
4 WB004 วาซาบิสดบด 100 ซอง N/A
5 WB005 วาซาบิมายองเนส 100 ซอง N/A
6 WB006 วาซาบิผง 100 กระป๋อง N/A
7 WB007 วาซาบิซอส 100 ซอง N/A
8 WB009 วาซาบิเพลส 100 หลอด N/A
* สกุลเงิน บาท