เทคโนโลยีใหม่ COSEN

เครื่องเลื่อย 3 หัวตัดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการตัดงาน ยาวว 12 เมตร ออกเป็น 2 ความยาว โดยหัวตัดจลงตัดพร้อมกันทั้ง 3 หัว ทำให้งานออกได้รวดเร็ว

https://www.youtube.com/watch?v=lXPW0UYpWvo&feature=youtu.be

เอกสารที่แนบ