เครื่องคอมเพรสเซอร์ตัด Hi Pressure

เมื่อเครื่องคอมเพรสเซอร์เกิดการตัดการทำงานจาก Hi Pressure Cut ให้สำรวจที่แผงรังผึ้ง (Fin)ของพัดลมคอนเดนเซอร์ ( ตามรูปที่ขึ้น ) ว่าสกปรกหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่แผงหรือเปล่า ถ้าแผงสกปรกมาก ให้ทำการปิดสวิทช์เครื่อง แล้วใช้ผ้า หรือน้ำทำความสะอาดที่แผง โดยทำความสะอาดจากด้านบนลงล่างตามรอยของแผง ระวังอย่าให้แผงเกิดการล้มทับกับกันไปข้างไดข้างหนึ่ง

*** เสร็จจากที่ทำข้างต้นแล้ว ปล่อยเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วให้กดปุ่มรีเซ็ทที่อุปกรณ์ ( ตามรูปที่ขี้น ) ตรงปุ่มสีเขียว แล้วเปิด สวิทช์เครื่องทำงานต่อได้เป็นปกติ ***

เอกสารที่แนบ