วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 153-0-02995-3 สวนมะลิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. ศูนย์เครื่องเขียน ออมทรัพย์