ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเกรด AB 0.875

กลุ่มบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด ดำเนินธุรกิจผลิตและแปรรูปไม้ยางพาราอัดน้ำยา อบแห้ง เพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและภายนอกประเทศ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าได้รับความเชื่อถือ และยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างสม่ำเสมอ และถือว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สินค้าที่ผลิต จะมีคุณภาพสม่ำเสมอ และเป็นที่พอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

  • 2,334
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

สินค้าแนะนำ

ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเกรด AB 0.625
ไม้ท่อนสดจากสวน ...
ปีกไม้
...
ขี้เลื่อยสด
...
ไม้อัดประสานเฟอร์นิเจอร์
...