ขี้เลื่อยสด

  • 714
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

สินค้าแนะนำ

ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเกรด AB 0.875
กลุ่มบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด ดำเนินธุรกิจผลิตและแปรรูปไม้ยางพาราอัดน้ำยา อบแห้ง เพื่อส่งจำหน่ ...
ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเกรด AB 0.625
ไม้ท่อนสดจากสวน ...
ปีกไม้
...
ไม้อัดประสานเฟอร์นิเจอร์
...