รับตรวจสอบ และคัดแยกชิ้นงาน

 • 9,320
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. เครื่องมือวัด ทดสอบ และควบคุม
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. บริการ
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

บริการการตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต
....สำหรับลูกค้า ทั้งภายใน และนอกสถานที่

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
2.1 สามารถคำนวนต้นทุนเป็นชั่วโมงในการทำงาน ต่อจำนวนพนักงานโดยคิดราคาต่อชิ้นหรือต่อ
จำนวนพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ
2.2 ท่านสามารถรับรายงานผลการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น รวมถึงความเป็นไปได้ของสาเหตุของ
ปัญหา พร้อมทั้งรายละเอียดและรูปภาพเพื่อการตัดสินใจอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยทีมงานคุณภาพ