เอด้าโพส-ไฮเปอร์มาร์ท

  • 4,557
  • หมวดหมู่สินค้า :
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :
    1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

เอด้าโพส-ไฮเปอร์มาร์ท เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจ ที่มีจำนวนสาขาจำนวนมากๆ