Customer Relationship Management (CRM)

 • 4,453
 • หมวดหมู่สินค้า :
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

  เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารงานลูกค้าโดยตรง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก (Customer-Centric) ต้องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อใช้สร้างฐานลูกค้าประจำและสามารถที่จะโฟกัสมาที่ลูกค้าชั้นดีให้เกิดผลกำไรในอนาคตกับองค์กรอย่างถาวร ซอฟต์แวร์นี้จะเชื่อมโยงกับระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี 

        โดยมาตรฐานของซอฟต์แวร์จะมีความสามารถและคุณสมบัติดังนี้

 • สามารถกำหนดข้อมูลทางการขายและการตลาดได้ดังนี้ พื้นที่ขายและเส้นทางการขาย พนักงานขาย สื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำเลที่ตั้งลูกค้า สินค้าที่จำหน่าย แหล่งที่ซื้อ ราคาที่ตั้งไว้
 • การส่งเสริมการขายในขณะนั้น โดยจะกำหนดเป็นรายการสินค้าทั้งในแง่ของราคา ส่วนลด ของแถม และการสะสมยอด ให้กับลูกค้าทุกราย เป็นกลุ่มลูกค้า หรือเฉพาะลูกค้าบางรายได้
 • กำหนดหัวข้อในการสอบถามเมื่อลูกค้าเข้าเยี่ยมชม และกิจกรรมที่จะมีกับผู้ติดต่อจนกระทั่งเป็นลูกค้า
 • สามารถป้อนข้อมูลประวัติของผู้ติดต่อเข้า (Contactor Maintenance) ซึ่งสามารถที่กำหนดว่ามาจากสื่อโฆษณาอะไร สนใจสินค้ากลุ่มไหน อยู่ในทำเลและพื้นที่ขายไหน ผู้ติดต่อมีการกรอกแบบสอบถามอย่างไร หรือเรามีการสัมภาษณ์อะไรบ้าง ข้อมูลนี้สามารถเก็บรวบรวมไว้เพื่อส่งเข้าซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางการตลาดต่อไปได้ ข้อมูลประวัติผู้ติดต่อนี้เราสามารถนำไปพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายเพื่อเอกสารต่างๆ ถึงลูกค้าได้ และนำไปใช้ในการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ต่อไป
 • สามารถป้อนข้อมูลการนำเสนอสินค้า (Quotation Contrli) โดยการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ/ ลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคาและเงื่อนไขที่จำเป็น
  • ข้อมูลผู้ติดต่อ/ ลูกค้าสามารถอ้างอิงรหัสผู้ติดต่อที่เคยบันทึก หรือรหัสลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากับเรา หรือจะป้อนเป็นชื่อบริษัท หรือจะใช้วิธีการค้นหาตามสิ่งที่จำเป็น เช่นเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น และระบบจะมีการตรวจสอบรายชื่อให้ว่าซ้ำกับข้อมูลที่อยู่ในประวัติผู้ติดต่อหรือไม่ หรือมีชื่อใกล้เคียงหรือไม่
  • ข้อมูลสินค้าที่นำเสนอ พร้อม Spec ของสินค้า โดยดึงข้อมูลสินค้าที่จำหน่ายโดยตรง พร้อมราคาสินค้าถ้าเคยเสนอให้กับลูกค้ารายนี้แล้ว
  • จัดพิมพ์ออกมาเป็นใบเสนอราคาซึ่งระบบจะออกหมายเลขให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถอ้างอิงถึงใบเสนอราคาเดิมเพื่อใช้ในสอบทานกลับไปว่าเคยนำเสนอราคาให้กับลูกค้าในเรื่องนี้กี่ครั้งแล้ว
  • สามารถบอกได้ว่าใบเสนอราคานี้ลูกค้าตกลงสั่งซื้อหรือไม่ เมื่อไหร่พร้อมเหตุผล หรือใบเสนอราคาที่ยังไม่มีการตกลง เพื่อการติดตาม รวมถึงการประเมินของพนักงานขายว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ เพราะเหตุใดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดขึ้นเมื่อไหร่
  • สามารถออกรายงานการนำเสนอราคาในแต่ละวันของพนักงานขายแต่ละรายได้ และสามารถเชื่อมโยงกับไปหาประวัติผู้ติดต่อว่าได้มีการนำเสนอราคาไปจำนวนกี่ฉบับแล้ว
 • สามารถป้อนข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าในแต่ละรายได้ โดยกำหนดเป็นกิจกรรม เช่น การนัดหมายเพื่อเข้าพบ การจัดส่งเอกสาร การยืมสินค้าเพื่อทดสอบ เป็นต้น และสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องทำและสามารถบอกได้ว่าทำไปแล้วหรือไม่ ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ( เช่น หลังจากออกส่งใบเสนอราคาไปให้ลูกค้าต้องติดตามสอบถามความคืบหน้าภายใน 7 วัน ) และต้องไปดำเนินกิจกรรมไหนต่อไปและเมื่อไหร่ ข้อมูลการติดต่อนี้จะเชื่อมเข้าสู่ประวัติผู้ติดต่อด้วยเพื่อเรียกประวัติย้อนหลังดูได้ในแต่ละลูกค้าพร้อมการนัดหมายที่จะมี
 • สามารถวางแผนการทำงานของพนักงานขายได้ว่าในแต่ละกิจกรรมหลักจะดำเนินการเมื่อไหร่
 • สามารถให้ระบบเตือน (Alert) ขึ้นมาทันทีที่พนักงานนั้นเข้าสู่ระบบ ทั้งกำหนดนัดหมายต่างๆ ตามกิจกรรมที่มี ติดตามใบเสนอราคาที่ครบกำหนดตามระยะ
 • สามารถออกรายงานต่างๆ ได้ดังนี้
  • รายงานความถี่ในการติดต่อลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ลูกค้าและพนักงานขาย
  • รายงานสรุปแหล่งข้อมูลตามสื่อโฆษณาที่ลูกค้าได้รับและติดต่อเข้ามาซื้อขาย
  • รายงานประเมินที่ลูกค้าคาดว่าจะซื้อสินค้าจากเราp
 • เชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SoftPRO ERP ส่วนรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order) เพื่อควบคุมราคา และติดตามการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่
 • ดึงข้อมูลจากระบบ SoftPRO ERP เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวประวัติทางด้านการขายและการติดตามหนี้กับลูกค้าในแต่ละราย รวมไปถึงสถานะ Order ที่สั่งผลิต สินค้าคงเหลือและสินค้าฝาก สถานการณ์รับประกันและการซ่อม


        นอกจากนั้นซอฟต์แวร์ยังมี Option อื่นๆ ที่ท่านอาจจะสนใจให้มีการติดตั้งเพิ่มได้แก่

 • รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า (Customer Complaint) ทั้งตัวสินค้าที่ซื้อไป การบริการ และการปรับปรุงที่น่าจะมีกับองค์กรของเรา เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานั้นในแต่ละเรื่องต่อไป
 • การให้บริการหลังการขายตั้งแต่การประกันสินค้า การตรวจเช็คซ่อมรับบำรุงตามระยะต่างๆ และการแจ้งเตือนลูกค้า เชื่อมโยงกับการรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า (Customer Complaint) หรือการแจ้งซ่อม (Repair Job) เพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้า รวมไปถึงการแจ้งค่าใช้จ่าย การติดตามการซ่อม การส่งมอบสินค้าและการเก็บเงินค่าบริการ
 • สามารถบันทึกการเป็นสมาชิก (Member) ของลูกค้าที่ซื้อสินค้า และเชื่อมโยงกับระบบการขายทั้ง Direct Sales, Shop & Department Store และ Counter ต่างๆ ซึ่งสามารถเก็บสะสมยอดซื้อ และการให้ส่วนลด พร้อมทั้งของสมนาคุณ