รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Thai Steel Cable Public C0.,Ltd.

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ซัมมิท คอร์ปเปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจด้านต่างๆ รวมไปถึงการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย กับบริษัท
Hi - lex Corporation Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและระดับสากล จากจุดเริ่มต้นด้วยการผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ในปีแรกๆ และขยายไปสู่สายควบคุมรถยนต์ในเวลาต่อมา และจากการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก

ด้วยความร่วมมือของบริษัทร่วมทุน ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ การออกแบบวิจัยพัฒนา รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จะยกระดับมาตรฐานสินค้าของเรา และสร้างความมั่นใจ ในคุณภาพของรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยว่า ด้วยกระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอทำให้สินค้าของเรามีความทนทาน และให้ความปลอดภัยสูง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะนำเราไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตสายควบคุมเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ