รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Wandee Panich Industry Co.,Ltd.

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

ผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งพลิตจาก LDPE, LLDPE, PE และ MPE เพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรม และ การเกษตร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี บริษัทจึงคำนึงถึง ความต้องการของลูกค้า และ มุ่งเน้น การตรวจสอบ และพัฒนา คุณภาพ ของสินค้า ให้ตรงตามรูปแบบ ขนาด สี การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลาที่กำหนด และการรับประกันอายุการใช้งานของสินค้า จนเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ