รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Vinyltec Industry Co.,Ltd.

บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก 
พีวีซีคอมปาวด์ ที่มีคุณภาพและยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกชนิด โดยผู้เชียวชาญทางด้านเทคนิควิจัย และพัฒนา อีกทั้งยังได้รับรองระบบมาตราคุณภาพ ISO 9001:2000

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ