รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

BNS Wood Industry Co.,Ltd.

บริษัท บี เอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

ผลิตไม้ปูพื้น ไม้อัดประสานจากไม้ยางพารา ไม้บัวจากไม้ยางพารา ไม้ปูพื้นปาร์เก้ ชิ้นส่วนประกอบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ไม้ปาเก้บูพื้นจากไม้ยางพารา ไม้บอร์ดอัดประสานจากไม้ยางพารา

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ