รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

-

บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บิ๊กเบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด ในปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการเจริญเติบโตอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่
มีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มากขึ้น ตามร้านค้าซื้อสะดวก,ร้านขายยา ตลอดจนร้านค้าทันสมัยทั่วๆ ไป ทั้งที่เปิดตามห้างสรรพสินค้าและตามย่าน
ธุรกิจและแหล่งชุมชนต่าง ๆ บริษัท บิ๊กเบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด ของเราก็เป็นอีกกิจการหนึ่งที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินงาน และเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดในระยะเริ่มแรกบริษัทฯมุ่งหวังที่จะผลักดันตนเองให้ เป็นผู้นำทางด้านอาหารเสริมสุขภาพและ
ความ หลากหลายของผลิตภัณฑ์ของเรา โดยการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร อีกทั้งต้องการขยายตลาด ไปสู่ต่างประเทศ
และจะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและคุณค่าที่ดีกว่า ซึ่งสามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงและมากที่สุด

คาดว่าธุรกิจในด้านนี้น่าจะเจริญเติบโตได้อีกในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคของคนเราในปัจจุบัน ยึดถือเอาสะดวก และรวดเร็ว
ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่า ทางอาหารมากนัก ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ชดเชยส่วนที่ขาดหายไป จากพฤติกรรมการบริโภค
ของผู้คนในปัจจุบัน บริษัท บิ๊กเบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย อาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สำหรับผู้บริโภคที่ ใส่ใจต่อสุขภาพ ของตัวเอง และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา เลขที่ 10-1-04747-1-0041
เพื่อรับรองความปลอดภัยในการบริโภค

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเรา จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย คุณค่าอันน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ LifeTech
ผลิตขึ้นด้วยมาตรฐานสูงสุดและคำนึงคุณภาพเป็นหลัก ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากห้องทดลองอันก้าวล้ำ นำสมัย ที่โรงงานผลิต
เราคัดเลือกแต่ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม และควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดกวดขันทุกขั้นตอน

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ