รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Unity Electronic Co.,Ltd.

บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ประวัติโดยสังเขป

บริษัทยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (UEC) ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ให้กับบริษัทชั้นนำ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในสายงาน การผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปัญหาและข้อจำกัดของผู้ผลิต จึงนำไปสู่การบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจสูงสุด และความมุ่งมั่นในการจักการด้านคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบตรงเวลา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำของกลุ่มธุรกิจอิเลคโทรนิคส์ด้วยดีเสมอมา

นโยบายบริษัท
1.พัฒนาและส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.ควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยขจัดความสญเปล่าในการทำงานออกไป
3.วางแผนการผลิตและการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการส่งมอบสินค้าตรงเวลา ตามที่ลูกค้ากำหนด
4. สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

นโยบายคุณภาพ
เราชาว UEC มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นการทำงาน เป็นทีมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้าสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ การสื่อสารและการบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินรวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กร  

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ