รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Sahapan Century Co.,Ltd.

บริษัท สหภัณฑ์ เซ็นจูรี่ จำกัด

“บริษัท สหภัณฑ์ เซ็นจูรี่ จำกัด”ให้บริการรับจ้างผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในถุงทนความร้อน หรือ รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) อย่างครบวงจร โดยรับจ้างผลิตให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในระดับต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์อาหารรีทอร์ตเป็นของตนเอง, ร้านค้า-ร้านอาหาร ที่ต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการภายในครัว,  ตลอดจนผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยเราได้นำเทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในถุงทนความร้อน หรือ รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) มาประยุกต์ใช้ เรามีบริการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ รับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale),  ให้บริการเช่า-ใช้เครื่อง Retort, รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงอุตสาหกรรม  …ทำให้เราไม่ได้เป็นเพียง Service Provider แต่ยังเป็น Solution Provider สำหรับผู้ประกอบการที่ว่าจ้างอีกด้วย

สินค้าและบริการ

รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบถุงทนความร้อน รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) อย่างครบวงจร โดยสามารถทำได้หลากหลายเมนูและหลากหลายขนาด อาทิ ขนาด 20 g (ขนาดเหมาะสำหรับทำเป็นซอสเนื้อใช้ Dipping), ขนาด 150 g (ขนาดเหมาะสำหรับขายผู้บริโภคสุดท้ายบริโภคเองตามครัวเรือน) และขนาด 2 Kg. (ขนาดเหมาะสำหรับส่งร้านอาหารและผู้บริโภคสุดท้ายที่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่) โดยเราแบ่งรูปแบบบริการดังต่อไปนี้

-รับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Retort (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale)

-ให้บริการเช่า - ใช้เครื่อง Retort

-บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร, วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา)

-รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงอุตสาหกรรม

 

ตัวอย่างเมนูอาหารที่สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบถุงทนความร้อน รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch)

1.แกงเขียวหวาน

2.แกงแพนง

3.ต้มข่า

4.มัสมั่น

5.ซุปตุ๋นยาจีน

6.ข้าวเหนียวทุเรียน

7.ข้าวหอมมะลิพร้อมทาน

8.ข้าวกล้องพร้อมทาน

และเมนูอาหารอีกมากมาย

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ