รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Atommicpower co.,Ltd.

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
     อุตสาหกรรม รวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ System electrical
     ที่ได้มาตรฐานสากล IEC , VDE , UL , ATEX , CE จากยุโรปและเอเชีย ภายใต้แบรนด์ 
     CONNECTWELL , SELEC , AMP GERMANY , KATKO , ELCO
     ALFA ELECTRIC , RISHABH , HICOOL , EATON , REXROTH ,RELEQUICK
     WEITKOWITZ , GRUPPO , HAKEL TRADE , GIOVENZANA , ALAN

     ซึ่งบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ดังกล่าวให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
     แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย บริษัทฯมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าที่ตรงตามต้องการ
     กับผู้ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ
     คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ทีมวิศวกรของบริษัทฯ
     ได้รับความรู้ใหม่และพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯจึงส่งวิศวกร
     ไปศึกษางานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ลูกค้าจึงมั่นใจในการ
     ให้คำปรึกษาของทีมวิศวกรของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

     บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด ได้มุ่งเน้นแต่การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
     และยังใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำเข้าสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน RoHS (Restriction Of
     Hazardous Substances ) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของ
     การจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     รวมถึงทางบริษัทฯได้ขยายการบริการจึงมีตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใน ภาคเหนือ , ภาคใต้
 ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคตะวันตก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศและภูมิภาค , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ภายใต้คอนเซ็ป High Quality , Re Engineering , Non maintenance , Easy For You

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ