รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Kingiceman

บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็งอนามัยทุกชนิด

น้ำแข็งอนามัยบรรจุกระสอบ ตามขนาดที่คุณต้องการ

น้ำแข็งอนามัยบรรจุกระสอบ ตามขนาดที่คุณต้องการ

น้ำแข็งอนามัยบรรจุกระสอบ ตามขนาดที่คุณต้องการ

น้ำแข็งอนามัยบรรจุกระสอบ ตามขนาดที่คุณต้องการ

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ใบรับรองมาตราฐาน

มาตรฐาน HACCP

มาตรฐาน HACCP

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ผลิตน้ำแข็งอนามัย

ผลิตน้ำแข็งอนามัย

ผลิตน้ำแข็งอนามัย

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

ผลิตน้ำแข็งอนามัย

ผลิตน้ำแข็งอนามัย