รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

WAX GARBAGE RECYCLE CENTER CO.,LTD

บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

การให้บริการรับบำบัดและกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆอย่างครบวงจร ตาม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 105 คัดแยกและหลุมฝังกลบประเภทไม่อันตราย และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน106 รีไซเคิล

มาตรฐานการบริการด้านขนส่ง รถขนส่งของบริษัทเอง ด้วยระบบติดตามGPRS ตรวจสอบเส้นทางขนกากอุตสาหกรรมต้นทางถึงปลายทางได้

ด้วยมาตรฐานการบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นปลายทางรับกำจัด มีหลุมฝังกลบ ณ ที่ตั้งโรงงานจังหวัดราชบุรี หลุมฝังกลบตามกฎหมาย

WAXGA มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กากของเสีย ตามมาตรฐาน

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ISO14001

ISO14001

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

รถขนส่ง

รถบรรทุก 10 ล้อ แบบ Roll of Box รถบรรทุก 18 ล้อ แบบ พ่วง แบบ Roll of Box รถบรรทุก 10 ล้อ แบบ ตู้ รถบรรทุก 10 ล้อ แบบคอก รถบรรทุก 10 ล้อ แบบเฮี้ยบ รถบรรทุก 18 ล้อ พ่วงแบบ คอก รถบรรทุก 18 ล้อ พ่วงแบบ ตู้ รถบรรทุก 18 ล้อ พ่วงแบบ เปลือยหางยาว รถกระบะ 4 ล้อ

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

ISO14001:2004