รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Bioform (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

จุดเริ่มต้นขององค์การ บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

จุดเริ่มต้น คุณภาวิณี แว่วเสียงสังข์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัทไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่มีปริมาณมหาศาล และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ และคนอย่างมาก ด้วยการย่อยสลายของพลาสติกนั้น ต้องใช้เวลาถึง 1000 ปี ซึ่งในความเป็นจริงถือว่าย่อยสลายไม่ได้

คุณภาวิณี จึงมีแนวคิดที่ว่า ถ้าเราจะทำธุรกิจ ก็อยากทำธุรกิจที่ส่งเสริมเพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยเฉพาะจะมีวัสดุอะไรที่จะสามารถมาทดแทนพลาสติก เมลามีนและสามารถย่อยสลายได้ 100% อีกทั้งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผู้คนอีกด้วย

จึงเป็นที่มีของบริษัทไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้คิดค้นนวัตกรรมวัสดุทดแทนพลาสติก เมลามีน ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% โดยทำมาจากน้ำตาลอ้อย 


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำและแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในเรื่องวัสดุที่ย่อยสลายได้อย่าง 100% และปลอดภัยต่อธรรมชาติ 


พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้ผลิตที่มีความตั้งใจสร้างความเป็นไปได้และคุณค่าใหม่ๆผ่านทางโซลูชั่นงานออกแบบด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน รวมถึงคู่ค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ที่สำคัญด้วยการรับรองจากมาตรฐานสากลระดับโลก 


เป้าหมายและเป้าประสงค์ (Goal)

เป้าหมายของเราคือ ทำให้สิ่งแวดล้อมและโลกของเราน่าอยู่ ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคต และผลิตสินค้ารวมถึงวัตถุดิบที่จะมาทดแทนพลาสติกได้อย่าง 100% เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ