ขอใบเสนอราคา ลูกหมาก NISSAN

  • ชื่อสินค้า :

  • ลูกหมาก NISSAN
  • หมวดหมู่สินค้า :

  • ยาง และพลาสติก
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :

  • Torque rod bush
  • ยี่ห้อ :

  • NISSAN UD ORIGINAL
  • รุ่นสินค้า :

  • จำนวนที่ต้องการ :

  • งบประมาณ :

  • บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

  • ชื่อ - นามสกุล :

  • บริษัท :

  • ตำแหน่ง :

  • จังหวัด :

  • มือถือ :

  • โทรศัพท์ :

  • อีเมล์ :

  • แฟกซ์ :

  • หมายเหตุ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

Security :* ท่านจะจัดซื้อหรือต้องการสินค้า (Time for Buy) Month
*ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้(Budget)
*วัตถุประสงค์ของการซื้อ(Objective)