อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

  • โอเวอร์โหลดรีเลย์

    โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ เป็นตัวป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ จากการทำงานเกินกำลัง,ล็อคโรเตอร์,ไฟขาดเฟส
  • แมกเนติก

    เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสตาร์ทมอเตอร์ (Motor Starter),ควบคุมมอเตอร์ (Control Motor) และ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
  • เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temp.Control)

    เป็นเครื่องสำหรับควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น , ตู้แช่ ใช้ควบคุมการทำงาน คอมเพรสเซอร์ , คอล์ยเย็น , สั่งการละลายน้ำแข็ง , ตั้งเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์และคอล์ยเย็น