Logo
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยีจำกัด
Siam Kubota Metal Technology Co.,LTD.

บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยีจำกัด
Siam Kubota Metal Technology Co.,LTD.

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ล่ามภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 ตำแหน่ง