Logo
บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
UBON BIO POWER CO.,LTD.

รับสมัครงาน

18/05/2560 00:00 2,637

1.ตำแหน่ง พนักงาน Operate & Maintenance (O&M)

2.ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

3. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้า

4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

เอกสารที่แนบ