ระบบการจัดการฐานข้อมูล

Data Center

 • 9,997
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. Data Center
 • ยี่ห้อ :
  Ingfah Tech
 • รุ่นสินค้า :
  Call Center
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

Data Center

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตัวอย่าง

ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจ่ายข่าว

Gas Detector Methane

Flame Ionisation Detector offering ppm level indication