รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

S.P.M.intercool Co.,Ltd.

บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอร์คูล จำกัด

หจก.เอส.พี.เอ็ม.กลการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน หนึ่งล้านบาท และในระยะต่อมาทางห้างฯ ได้มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น จึกจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัท ในชื่อ บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอร์คูล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน ห้าล้านบาท และมีประสบการณ์ทางด้านเครื่องทำความเย็นมากกว่า 25 ปี ทำธุรกิจให้บริการรับออกแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงห้องเย็น และงานเดินท่อน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ด้วยรูปแบบของการบริการครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังให้บริการดูแล และเซอร์วิส ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

การจัดการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น

การจัดการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

-

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

-