Logo
บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
WAX GARBAGE RECYCLE CENTER CO.,LTD
ชื่อสินค้า : รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
หมวดหมู่สินค้า :
การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
หมวดหมู่สินค้าย่อย :
Waste
ยี่ห้อ :
รุ่นสินค้า :
ประเภทสินค้า :
จำนวนที่ต้องการ :
งบประมาณ :
    บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

* ระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า (Lead Time Ordering)
* ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ (Budget)
* วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objective)
กำลังดำเนินการ...