สาระความรู้

ลดขยะวิธีไหนช่วยลดภาวะโลกร้อน
เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน อากาศในเมืองไทยจะยิ่งร้อนขึ้นในทุก ๆ ปี เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ การทำให้เกิดมลพิษ การใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย และพฤติกรรมอื่น ๆ อีกมากมายอาจทำลายโลกโดยที่คุณไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นควรช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพียงเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการลดการใช้พลาสติก เพื่อเซฟโลกและทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ
ภัยอันตรายจากขยะพลาสติก!
พลาสติกถือเป็นวัสดุที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือครัวเรือน รวมถึงของกินของใช้ในยุคปัจจุบัน ล้วนทำจากพลาสติกทั้งสิ้น และเหตุนี้จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ และเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในทุก ๆ วันทั่วโลก โดยเฉลี่ยถุงพลาสติกจะเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาจะเป็นหลอดเครื่องดื่ม ฝาพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งจากปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก หลายคนจึงหาวิธีกำจัดซึ่งหารู้ไม่ว่าวิธีเหล่านั้นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้และวิธีนั้นคือ
อ่านต่อ